Jog és adatkezelés

Nyomtatás E-mail

Az Országos Betétbiztosítási Alap jognyilatkozata

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni!

A www.oba.hu internetes oldal bármely részének megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat.

Az Internet biztonsága - Felelősség

Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az OBA nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek (ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát). Az OBA nem felel azokért a károkért, amelyek a honlap felhasználói által a Fórum c. főmenüpontban esetlegesen az OBA tudomására hozott, a (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény hatálya alá tartozó) személyes adatok illetéktelen felhasználásából származnak.

Az OBA honlapján elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az OBA nem vállal felelősséget, az általa nyújtott kártalanítás feltételeit a mindenkor hatályban lévő (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló) 1996. évi CXII. számú törvény tartalmazza.